Thông báo garage Ô tô Vương Phát nghỉ lễ tết dương lịch 2019

Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm.

THỜI GIAN NGHỈ:

– Toàn thể nhân viên được Nghỉ tết dương lịch một ngày 01/01/2019 (thứ ba)

– Ngày 02/01/2019 (Thứ tư) làm việc bình thường.